آبادانی

اینجا ازناست . این ما ساکنان شهر کهن هستیم که باید ازنا را بسازیم .

 کسی جز ما برای ساختن این شهر کاری نمی کند .

 کسانی که رفته اند دیگر بر نمی گردند .

حال ما که در این شهر مانده ایم 2 راه داریم ! یا در آبادانی زندگی کنیم ویا در ویرانی . ولی راه اول بهتر و زیباتر است .لبخند

/ 0 نظر / 31 بازدید