نقشه شهرسازی مناطق جدید ازنا

شهر ازنا مانند همه مناطق کشور در حال توسعه میباشد و با اضافه کردن مناطق جدید به شهر و ایجاد شهرک های جدید ، ازنا رونقی دوباره یافته است . آنچه از همه بیشتر در این میان نمایان است نقشه شهرسازی ازنا میباشد که توسط شهرداری ازنا و بنیاد مسکن لرستان تهیه و به مرحله اجرا در می آید .

آنچه از همه مهمتر است اینکه ازنا شهری شناخته شده در لرستان و کشور عزیزمان میباشد و از نظر اصول اولیه شهرسازی و نظم و ترتیب خیابان ها شاید در غرب کشور حرف اول را بزند ولی نقشه های جدید شهرسازی ازنا اینگونه نیستند و معلوم نیست این نقشه سلیقه ای را چه فرد یا افرادی تهیه کرده و شهرداری ازنا به چه عنوان آنرا به مرحله اجرا در می آورد؟

نمونه این مثال را میتوان نقشه شهرسازی منطقه شاهد عنوان کرد. منطقه شاهد ازنا در انتهای بلوار جهاد و کنار منطقه سپاه ، منطقه خوبی است ولی مهندس نقشه کش یا مهندسان امر ، انتهای کوچه را تنگ کرده و به اندازه عبور یک ماشین سواری ، جا برای کوچه گذاشته اند .  عرض کوچه ها 12 الی 14 متر است ولی ابتدای کوچه مانند کیسه ای که درب آنرا جمع کرده باشند از اول باریک و فشرده و در وسط باز است .

نمایی از شهر ازنا - عکس توسط حمید صوفی

زمین خدا وسیع و پهناور است و هر کشاورزی آرزوو دارد زمین هایش جزء مناطق شهری قرار گیرد . پس زندگی کردن در کوچه های 6 متری و تنگ کردن حریم شخصی چه معنا و مفهومی خواهد داشت ؟ و چگونه این نقشه جوابگوی 60 یا 70 سال اینده خواهد بود ؟

نقشه یکی از مناطق ازناکه در آینده اجرا خواهد شد . این نقشه  نشان می دهد تمامی کوچه های مورد نظر بن بست می باشد

دقیقا معلوم نیست به چه دلیل و عنوان این کارها را انجام داده اند ولی هرچه باشد نقشه ای که مطابق با اصول و شهرسازی خرم آباد تهیه شده باشد مخصوص آن شهر است و برای شهرهای دیگر مناسب نیست . حال بقیه ماجرا را به شما واگذار میکنیم و می بینیم نقشه کش های آماتور و کم تجربه چه دسته گلی به آب خواهند داد.

/ 0 نظر / 121 بازدید