نشت آب از کنتور برق !!!

ماجرایی که برایتان تعریف میکنم شاید به احتمال یک در میلیون اتفاق بیفتد !! ماجرا از آنجا شروع شد که روزی مشغول به انجام کارهای خود بودم که صدایی توجه مرا به خود جلب کرد و مدام بر روی کاوری از پلاستیک که بر روی لوازم فروشگاه کشیده بودم ایجاد می شد . به دنبال صدا به جستجو پرداختم .

کاور را جستجو کردم و دیدم صدای ایجاد شده ناشی از چکه مداوم قطرات آب است که بر روی کاور پلاستیکی صدا میکند ولی آب از کجا چکه میکرد؟؟؟ باور نمیکنید ، از چیزی که دیده بودم نزدیک بود شاخ روی سرم سبز شود ،  سمت بالا را نگاه کردم  که دیدم  چکه آب از کنتور برق بود و کنتور برق در حال نشت کردن آب بود ، آب واقعی !!! تا چند دقیقه مات مانده بودم که این دیگر چه ماجرایی است و آب از کجا چکه میکند؟

ابتدا فکر کردم لوله آب نشت کرده ، اما در آن ارتفاع از فروشگاه لوله آبی نبود ! کنتور چند سال کار میکرد و هیچگاه این اتفاق نیفتاده بود ! دستم را زیر قطرات گرفتم تا مطمئن شوم خواب نمی بینم ، آب همچنان چکه میکرد ! تا چند ساعت به جستجو پرداختم اما گویا کنتور برق به چشمه آب تبدیل شده بود و کنتور برق مشغول نشت آب بود !

بالاخره فکرم به جایی نرسید و تصمیم گرفتم اداره برق ازنا را در جریان این موضوع عجیب بگذارم شاید نیروهای امداد بتوانند معما را حل کنند. با آنها تماس گرفتم و امدادگران ابتدا باور نمیکردند و کلی تعجب کرده و حاضرنشدند برای این کار وقت صرف کنند . بعد از کلی صحبت راضی شدند که به موضوع پرداخته و کنتور را از نزدیک ببینند. نیروهای برق ازنا با چند تن از همکارانشان به محل فروشگاه آمده تا این موضوع عجیب را بررسی کنند و ببینند این چه کنتور برقی است که از آن آب چکه میکند !

بعد از کلی جستجو و سوال و جواب آنان هم متوجه موضوع نشده و همه از تعجب مات مانده بودند . بالاخره فکر بنده به کار افتاد و علت ماجرا را برای نیروهای باسواد و باهوش اداره برق شهرستان ازنا تعریف کردم . کنتور برق با سیم رابط به کابل اصلی برق خیابان وصل شده بود و در آن هوای بارانی آب کابل به سمت سیم رابط سرازیر شده و به طور ظریف وارد پوشش لاستیکی سیم رابط شده و از آنجا به سمت کنتور در داخل فروشگاه وارد می شد و آب از فیوز چکه میکرد !!! این بود همه ماجرا!!!

فیوز کنتور آب پریده !!!

با اداره آب ازنا تماس گرفتم تا گزارش قطعی آب منزل مان را گزارش کنم . بعد از گزارش آقایی از آن سمت سریع گفت : فیوزش پریده !!!!! گفتم : چی ؟ ؟؟؟؟ مگه کنتور آب هم فیوززز داره ؟؟؟  بعد از اینکه دوتایی کلی خندیدیم گفت : نه آقا ! فیوز برق پمپ اصلی آب ازنا پریده و آب شهر قطع شده همکاران رفتن وصلش کنن!!!

نتیجه اخلاقی :

اگه در ازنا زندگی میکنید و دیدید از کنتور برق آب چکه میکنه و فیوز کنتورآب پریده زیاد تعجب نکنید و یاد من بیفتید!!! ژاپن که نیست .اینجا ازناست !

/ 1 نظر / 51 بازدید
عباس

اداره گازمونم زیادجالب نیستا...[خنده][خنده]