مهمترین شاخص های شهرستان ازنا در بخش های مختلف اقتصادی

مهمترین آمار واطلاعات شهرستان ازنا در سال 1388

در یک وب سایت به آمار و اطلاعات مربوط به شهرستان ازنا برخورد کردم که دیدم خالی از لطف نیست . 

ردیف

عنوان شاخص

مقدار شاخص

واحد شاخص

1

مساحت

1349

کیلومتر مربع

2

جمعیت

84000

نفر

3

تراکم جمعیت

8/60

نفر / کیلومتر مربع

4

جمعیت شهر نشین

49000

نفر

5

نرخ بیکاری

12

درصد

6

نسبت متقاضیان کار به فرصت های شغلی

9

برابر

7

سهم  مساحت    جنگل ها  از مساحت شهرستان

0

درصد

8

سهم مساحت مراتع از مساحت شهرستان

6/48

درصد

9

نرخ باسوادی جمعیت شهری

88

درصد

10

نرخ باسوادی جمعیت روستایی

75

درصد

11

درصد جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت

5/99

درصد

12

سرانه مراکر بهداشتی درمانی به ازای هر صد هزار نفر

6/12

مرکز

13

تعداد تخت موسسات درمانی فعال به ازای هر ده هزار نفر

7/4

تخت

14

تعداد پزشک به ازای هر 10  هزار نفر

5/2

نفر

15

سهم اراضی کشاورزی از مساحت شهرستان

2/39

درصد

16

نسبت سطح زیر کشت محصولات سالانه به کل اراضی کشاورزی

5/69

درصد

17

کل  مساحت اراضی کشاورزی شهرستان

54280

هکتار

18

سطح زیر کشت محصولات دائمی

927

هکتار

19

نسبت سطح زیر کشت محصولات دائمی به کل اراضی کشاورزی شهرستان

7/1

درصد

20

میزان تولید غلات  (گندم، جو،برنج)

28649

تن

21

میزان تولید ماهی

897

تن

22

میزان تولید گوشت قرمز

3150

تن

23

میزان تولید گوشت مرغ

884

تن

24

میزان تولید عسل

35

تن

25

میزان تولید تخم مرغ

400

تن

26

میزان تولید انواع زراعت های سالانه 

107839

تن

27

میزان تولید شیر

22200

تن

28

تراکم  کل راه (کیلومتر به ازای هر صد کیلومتر مساحت شهرستان)

7/34

کیلومتر

29

سهم راههای روستایی آسفالته از کل راههای روستایی

4/89

درصد

30

نقاط روستایی دارای ارتباط تلفن

100

درصد

31

ضریب نفوذ تلفن منصوبه

4/41

درصد

32

تراکم دانش آموز در کلاس ابتدایی

44/18

نفر

33

تراکم دانش آموز در کلاس متوسطه

1/24

نفر

34

درآمد سرانه  شهرستان 

2300

دلار


/ 0 نظر / 44 بازدید