اشترانـكوه آلپ ايــران

هواي شتركوه دشت طيان مرا خوشتر آيد ز مازندران


شاهنامه فردوسي

سلسله جبال اشترانكوه در10كيلومتري جنوب شهرستان ازنــا واقع گرديده است . اين رشته كوه عظيم و زيبا منشاء نعمت و بركت زيادي مي باشد و نيز يكي از سرشاخه هاي رود دز است كه در دوره كوهزايي جديد ايجاد شده است و به گفته زمين شناسان اين كوه از جمله كوه هاي جوان مي باشد كه در 30 ميليون سال پيش ايجاد شده است. قلل بسيار بلند و پر برف ، دره هاي عميق و طولاني ، رودهاي دائمي ، پوشش گياهي و جانوري بسيار متنوع ، روستاهاي كوهپايه اي از جمله خصوصيات اشترانكوه مي باشد كه به علت بلندي بيش از حد تا شعاع 100 كيومتري به خوبي پيدا و معلوم است . وجه تسميه آن بعلت وجود قلل 8 گانه و بسيار بلند كه هر كدام بلندتر از 3800 متر مي باشد و مانند كارواني از شتر به رديف قرار گرفته لذا به شتر كوه و يا اشترانكوه معروف گشته است اين رشته كوه بسيار زيبا در حدود سال 1340 جزء منطقه تحت حفاظت كشور از لحاظ گونه هاي جانوري و گياهي قرار گرفت و در سال 1348 جزء محيط زيست جهاني قرار گرفت از گونه هاي جانوري آن مي توان به خرس قهوه اي ، روباه ، كفتار ، گراز ، گرگ خاكستري ، بز كوهي ، قوچ گوهي و از پرندگان مي توان به عقاب ، كبك ، جغد ، اردك ، شاهين و … اشاره نمود كه همگي تحت حفاظت محيط زيست مي باشند. در اشترانكوه پسته كوهي به فراواني يافت مي شود و پوشش گياهي متنوع آن اعم از گون ، ريواس و استپ ها در شيب ملايم بعضي نقاط و گل هاي طبيعي و خودرو محل مناسبي براي جانوان ساكن در اشترانكوه ميباشد كه در آن زاد و ولد گرده و از آنان تغذيه مي كنند . اشترانكوه هميشه ميزبان و پذيراي كوهنوردان و گردشگران و زمين شناساني از اقصي نقاط كشور و خارج از كشور بوده كه براي تفريح و ورزش و تحقيقات علمي مراجعه نموده اند . يك گروه گردشگر از كشور آلمان كه اخيرا به قلل مرتفع اشترانكوه صعود كرده اند اشترانكوه را از معدود كوه هاي بسيار زيباي جهان معرفي كرده اند. در بعضي از نقاط اشترانكوه سنگواره هايي يافته اند كه در ميان آنها فسيل هايي از جانوران مانند صدف ، ماهي و… وجود دارد كه از لحاظ زمين شناسي حائظ اهميت بسيار است . روستاهاي بسياري در كوهپايه اشترانكوه وجود دارند كه از زيباترين روستاهاي كشور مي باشند كه از آنها مي توان به دره تخت ، سيوله ، كمندان و طيان اشتاره نمود كه ساكناني مهربان و ميمان نواز دارند . روستاي دره تخت كه اخيراً به دهكده گردشگري تبديل شده است يكي از زيباترين روستاهاي كشور مي باشد . خانه هاي ساخته شده از سنگ ، كشتزارهاي گل صادراتي ، كندوهاي زنبور عسل و رودهاي جاري شده از برف در كنار قله هاي پر برف چشم هر بيننده ي را خيره مي كند و گردشگران را مسحور جلوه هاي طبيعي مي كند كه هيج وقت انسان احساس خستگي نمي كند .

/ 0 نظر / 11 بازدید