ایشی یحیی

ایشی یحی ishi yahya

پزشک یهودی ازنایی متولد حوالی سالهای ۱۲۴۰ مرگ ۱۳۳۵ خورشیدی 


ایشی یحیی ishi yahya در جاپلق و ازنا زندگی میکرد و به طبابت میپرداخت. پزشک حاذق و توانایی بود که توانایی آن در ترکیب داروها خصوصا اسانسهای گیاهی فوق العاده بود.از زندگی او چیز زیادی در دست نیست . فقط این اندازه دانسته شده که اجداد او در ازنا زندگی میکردند و طبابت شغل خانوادگی ایشی یحیی بود


خانواده ها با فراخواندن ایشی یحیی بر بالین بیمار خود مبلغی پول بابت حق طبابت به ایشان میپرداختند و اگر پول نداشتند گندم، جو ، کشمش یا هر چیز موجود ارزشمند پرداخت میکردند.


ایشی یحیی علم طبابت را از پدر خود آموخته بود. یکی از روشهای مرسوم ایشی یحیی در علم طبابت، استفاده از احشاء تازه داخلی حیوان ذبح شده مانند گوسفند یا شش حیوان تازه کشتار بود که علت آنرا استریل بودن آن میدانست و با قرار دادن لبه شش گوسفند داخل زخمها را بازدید و با بویایی خود گاهی عفونتها را کشف میکرد .


ایشی یحیی پس از مرگ در گورستان یهودیان ازنا واقع در پشت استادیوم ورزشی شهر دفن شد که اکنون به پیست موتورسواری تبدیل شده است.

منبع؛ معمرین ازنا

/ 0 نظر / 30 بازدید