احیای منطقه چم زمان

چم زمان دوباره زنده میشود. مردم چم زمان که در سالهای گذشته به شهرهای دیگر مهاجرت کرده بودند اکنون خواستار بازگشت و احیای روستای مذکور هستند. بر اساس این طرح منطقه چم زمان دوباره ساخته و مردم در آن ساکن خواهند شد .

به نظرم با وام ها و تسهیلاتی که برای ساخت وساز در روستا در نظر گرفتند این منطقه ییلاقی وخوش آب وهوا در کنار کوه پایه های اشترانکوه به یکی از بهترین مناطق تبدیل خواهد شد.

/ 0 نظر / 73 بازدید